Säkra leveranskedjan

OneMore Secure tillhandahåller en digital tjänst för att säkra upp leveranskedjan. Detta gör vi genom att automatisera uppföljningar och kontroller av era leverantörers cybersäkerhetsförmåga under hela avtalstiden. 

Få kontroll på er egen och era leverantörers cybersäkerhet genom vår säkerhetsdeklaration.

Automatisk uppföljning och riskanalyser kopplade till er leverantörskedja.

Digital tjänst med obegränsat antal leverantörer och support till ett fast pris.

Partners

Att samarbetspartners som OneMore Secure tillhandahåller en tjänst för att säkra leverantörskedjan, underlättar arbetet med cybersäkerhet. - Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel

Att ligga steget före en cyberattack

Två tredjedelar av alla cyberattacker kan härledas till en leverantör. Effekterna av cyberattacker är hemska för de drabbade och visar hur sårbart vårt uppkopplade samhälle är. Organisationer måste börja skaffa sig systematisk kontroll på sin leverantörskedja för att ligga steget före en cyberattack, det går inte att titta åt andra hållet längre om man vill vara en konkurrenskraftig verksamhet 2024.

 

Det finns aldrig en 100% garanti att undvika en cyberattack men med kontinuerlig uppföljning av leveranskedjans cyberhygien kan riskerna minimeras avsevärt.


Vem vill dejta en person med
dålig hygien?


Vem vill göra affärer med ett företag som har dålig cyberhygien?

Vi har lösningen!

OneMore Secure har tagit fram en automatiserad tjänst som gör det enkelt för er organisation att få kontroll på er cyberhygien.

Freemium


Helt kostnadsfritt att få kontroll på er egen organisations cyberhygien.

Som leverantör svarar du endast en gång oavsett hur många kunder du har.

Säkerhetsdeklaration för cyberhygien tar ca 30 minuter att genomföra.

Ni får ett säkerhetsindex som visar er nivå.


Premium


Få kontroll på era leverantörers cyberhygien. De svarar på säkerhetsdeklarationen som tar ca 30 minuter att genomföra.

Hjälp med onboarding av leverantörer och automatisk uppföljning under hela avtalsperioden där ni ser era leverantörers utveckling.

Ni får en Dashboard och ett säkerhetsindex för varje leverantör som ni kan jämföra.

Ni får en åtgärdslista, en rapport och ett certifikat för er organisation som visar att ni jobbar systematiskt med er cyberhygien.

Obegränsad support.

Allt som ingår i Freemium.

Några kunder

Med OneMore Secure var det enkelt att komma igång och vi har mottagit toppenservice från dag 1. Samarbetet underlättar vårt systematiska arbete med IT-Säkerhet och vår leverantörskedja. Vi kan kravställa och följa upp våra leverantörer automatiskt utan att det driver tid för oss. - Matsmart Motatos

Kontakta oss!

Fyll i din mail så kontaktar vi dig. Jag accepterar hanteringen av personuppgifter Skicka